Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"
Display # 

วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
( hits : 60)

13 October 2024
        'วันนวมินทรมหาราช' ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชว...

Banner วันอานันทมหิดล
( hits : 99)

09 June 2024
           วันอานันทมหิดลเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากร...

Banner วันแม่แห่งชาติ
( hits : 60)

12 August 2024
        วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเร...

Banner วันวิสาขบูชา
( hits : 117)

21 February 2024
           วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือนหก หรือเดือนเวสาขะ พระ...

Banner วันอาสาฬหบูชา
( hits : 86)

21 February 2024
           วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณม...

Banner วันฉัตรมงคล
( hits : 86)

21 February 2024
           วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี   ไฟล์ดาวน์โห...

Banner วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
( hits : 106)

21 February 2024
           วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพร...

Banner วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
( hits : 124)

29 January 2024
            สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร (ประสูติ 29 เมษายน พ.ศ. 2548) ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแ...

Banner วันพยาบาลสากล
( hits : 123)

29 January 2024
           วันพยาบาลสากล (International Nurses Day) เป็นวันสากลที่สังเกตได้ทั่วโลกในวันที่ 12 พฤษภาคม (วันครบรอบวันเกิดของ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล) ในแต่ละปี เพื่อทำเครื่องหมายการบริจาคที่พยาบาลมอบให้กับสัง...

Banner วันกาชาดสากล
( hits : 130)

29 January 2024
           วันกาชาดสากล (World Red Cross and Red Crescent Day) เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ ซึ่งเป็นวันกาชาดโลก ในวันนี้คนทั่วโลกจะระลึกถึงความสำคัญของกาชาดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสงคราม   ไ...

f t g m