Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

จัดทำระบบลงทะเบียนให้กับสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

จัดทำระบบลงทะเบียนให้กับสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 และงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "หมออนามัย" ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมกล่าวเปิดพิธี

ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

 

f t g m