Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

สบมท. จัดงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2562

 

สบมท. ในการจัดงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2562

เรื่อง “ปัญญาประดิษฐิ ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย”

ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวดสุราษฎราธานี

 

 

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

 

f t g m