Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

TACU Kick-off Meeting

 

บรรยากาศวันประชุมเปิดโครงการ Kick-off Meeting

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน

泰国留学中国大学校友总会

Thai Alumni Association of China’s Universities

 

 ดูรายละเอียดโครงการที่สมาคมฯจัด

  

 

f t g m